diagen_logo_NEW_transparent

Najwyższa jakość badań i wiarygodność wyników

– to efekt współpracy z najlepszymi w branży oraz korzystania z ultranowoczesnych technik badawczych, wielozadaniowych platform do sekwencjonowania genomu oraz narzędzi do bioinformatycznej analizy danych.

Najwyższe standardy obsługi Pacjentów

zapewnia je świetnie wykwalifikowany i ustawicznie doskonalący się zawodowo sztab specjalistów medycznych i zajmujących się analizą laboratoryjną.

Szybkość i skuteczność działania

dbamy o komfort naszych Pacjentów, dlatego od wizyty konsultacyjnej do postawienia diagnozy mija tylko tyle czasu, ile wymaga tego procedura wykonania konkretnego badania genetycznego i uzyskania wyników analizy.

Badania genetyczne, które można przeprowadzić w Centrum DIAGEN, charakteryzuje duża czułość i swoistość, a wyniki cechuje bardzo wysoka wiarygodność. Dzięki temu każdy Pacjent otrzymuje rzetelne informacje na temat zdrowia, przyczyn niepowodzeń w procesie prokreacji lub szacowanego ryzyka wystąpienia wady genetycznej czy choroby, do której istnieją predyspozycje wrodzone.
diagen_logo_NEW_transparent

Nowoczesne badania genetyczne umożliwiają

Wykrycie nieprawidłowości w materiale genetycznym
◦ mutacje (aberracje) chromosomowe – mogą dotyczyć liczby lub struktury chromosomów;
◦ mutacje genowe – dotyczą niewielkiej zmiany w materiale genetycznym w obrębie jednego genu, polegają na zmianie sekwencji (układu) nukleotydów w DNA.
Określenie genotypu
dzięki czemu można m.in. oszacować ryzyko rozwoju niektórych chorób, oznaczyć profil metaboliczny, opracować optymalny program dietetyczny i służący zachowaniu dobrej kondycji zdrowotnej przez wiele lat.
n1_diag
przeprowadza go lekarz specjalista genetyki klinicznej Prof. dr hab. n. med. Aleksandra Jezela – Stanek.
W trakcie wywiadu wykonywane jest standardowe badanie medyczne oraz padają pytania związane z przedmiotem sprawy, która sprowadza Pacjenta na konsultację.
przeprowadza go lekarz specjalista genetyki klinicznej Prof. dr hab. n. med. Aleksandra Jezela - Stanek.
W trakcie wywiadu wykonywane jest standardowe badanie medyczne oraz padają pytania związane z przedmiotem sprawy, która sprowadza Pacjenta na konsultację.

n2_diag
Najczęściej badanie ma formę testu. Test może mieć charakter:
▪ prognostyczny – służy do oszacowania ryzyka wystąpienia objawów choroby w przyszłości;
▪ diagnostyczny – przeprowadzany, kiedy pojawią się symptomy chorobowe i wymagane jest potwierdzenie podłoża genetycznego schorzenia;
▪ na nosicielstwo – wykonywany w celu wykrycia w genotypie genów warunkujących określone cechy lub nieprawidłowości w postaci mutacji;
▪ farmakogenomiczny – umożliwia sprawdzenie reakcji Pacjenta na zastosowanie określonego leku;
▪ nutrigenomiczny – wykonywany w celu określenia typu metabolizmu, skłonności do nietolerancji pokarmowych; na podstawie wyników testu opracowywane są m.in. diety, plany żywieniowe, strategie walki z trądzikiem;
▪ prenatalny – może mieć charakter nieinwazyjny (testy NIPT) lub inwazyjny (np. amniopunkcja).
Wyniki testu genetycznego mogą być weryfikowane analizą laboratoryjną (mikroskopową lub fizykochemiczną) pobranego materiału biologicznego albo też badaniem obrazowym.

n3_diag
w oparciu o informacje uzyskane podczas wywiadu medycznego i dzięki analizie materiału genetycznego.
n4_diag
obejmuje zindywidualizowane zalecenia odnoszące się do konkretnego Pacjenta i konkretnej sytuacji.

Skontaktuj się z nami już dziś

( 32) 757 – 0 – 756

lub pozostaw wiadomość,

na pewno odpiszemy w możliwie najkrótszym czasie!

DiaGen
Śląskie Centrum Diagnostyki Genetycznej

ul. Daszyńskiego 34
44-100 Gliwice

diagen_logo_NEW_transparent


Wyrażam zgodę na na przetwarzanie moich danych osobowych w tym przy użyciu automatycznych systemów wywołujących, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Na przekazywanie treści marketingowych na podany przeze mnie adres email, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, ze zm.) , , przez ŚLĄSKIE CENTRUM DIAGNOSTYKI GENETYCZNEJ DIAGEN PRAKTYKA LEKARSKA A JEZELA STANEK W STANEK D SERAFIN SPÓŁKA PARTNERSKA

Zadzwoń